"när uppgift om arean måste vara korrekt"

AREABERÄKNING AV LOKALER
Vi mäter upp och redovisar lokalens Lokalarea (LOA) enligt Svensk Standard SS 21054:2020.

Vi har sedan starten 1994 kontrollmätt ett mycket stort antal enskilda lokaler och hela bostads- och kommersiella fastigheter.

Allt  från frisörsalongen om 30 m2 till industri- och kontorsfastigheter om +70.000 m2.

Vi är baserade i Stockholm. Vi utför naturligtvis - och har utfört uppdrag över hela Sverige - men då gäller det som regel större mätuppdrag av som exempel kommersiella fastigheter eller hela BRF.

Efter att vi bokat en passande tid och dag för själva uppmätningen på plats,  så behöver du som kund som regel inte förbereda något inför själva måttagningen.

Mått på plats tas sedan i huvudsak med en Leica lasermätare med högsta noggrannhet. För en lokal  i spannet 100-150 m2 så bedöms tidsåtgången på plats för måttagning till ca 1 timme. Mycket naturligtvis beroende av lokalens utformning / disposition. För lokaler i vindsplan brukar tidsåtgången för måttagning på plats kräva ungefär dubbelt så lång tid.

Efter genomförd måttagning vidtar sedan på kontoret själva areaberäkningen för att då med faktiska mått fastställa mätresultatet för lokalens Lokalarea (LOA). Vi kan som regel leverera mätresultatet - i form ett mätbevis - inom 24 timmar från vår uppmätning på plats. Mätbeviset levereras dels som ett s.k. eMätbevis (pdf), vilket mailas till beställaren, dels som utskrivet original vilket postas.

Vi erbjuder även - antingen som en tilläggstjänst till areaberäkning eller som en separat tjänst - att upprätta skalriktiga  planritningar / Relationsritningar.

Klicka här för att hämta prislista som pdf

Har du frågor så tveka inte att kontakta oss.

Antingen per Telefon 0729025002 via Email till info@areaberakning.se  eller via detta  KONTAKTFORMULÄR.

 

AREABERÄKNING / AREAMÄTNING AV BOSTÄDER, LOKALER, VILLOR  &  FASTIGHETER I SVERIGE ®
Arkitekt Mikael Hådell
Box 1359, 114 79 Stockholm

telefon nr 0729 02 50 02

www.areaberäkning.se        www.areamätning.se       www.relationsritning.se
 
Copyright  © 1994-2020  Alla rättigheter reserverade.  © Areaberäkning Areamätning  - Arkitekt Mikael Hådell 2020