AREAMÄTNING AV VILLOR - SMÅHUS

Vi har sedan starten 1994 utfört Areaberäkning av många hundratals villor - småhus i Stockholm med omnejd. 

allt från fritidshuset om 75 m2 till slottet  om 2.600 m2.

Det är viktigt att utföra en Areamätning för att; 

¤ Äldre mätningar ofta är felaktiga 
¤ En mätning kan göra skillnad på priset 
¤ Undgå att hamna i rättstvist
¤ Säljare har skyldighet att ange korrekt boarea (både hus och bostadsrätt)

Vi kontrollmäter småhusets Bruksarea (BRA) fördelad på i förekommande fall Boarea (BOA) och Biarea (BIA) enligt Svensk Standard SS 21054:2020. 
Vi kan som regel leverera mätresultatet - i form ett mätbevis - inom 24 timmar från vårt tillträde till fastigheten.
I mätbeviset redovisas - i förekommande fall - även mätresultatet per våningsplan med fördelning Boarea (BOA) och Biarea (BIA).  

Om det på villans vindsplan även förekommer snedtak så redovisar vi förutom Boarea (BOA) i förekommande fall även utrymme i vindsplanet som faller utanför mätregelns avgränsningar vad gäller rumshöjd. Vi benämner dessa utrymmen som "Ej mätvärt utrymme" under snedtak - för låg rumshöjd. Det är ett utrymme som går att nyttja till viss del men som inte uppfyller mätregelns krav för mätvärdhet.  Värt att notera är att detta  "ej mätvärt utrymme"  INTE är Biarea (BIA) vilket är en alldeles för vanlig feltolkning. 

Läs artikel i Aftonbladet publicerad 10 november 2012 om att mäta boarea (BOA) "Mät din boarea: Tjäna tusentals kronor"

Vi erbjuder även - antingen som en tilläggstjänst till areaberäkning eller som en separat tjänst - att upprätta skalriktiga  planritningar / Relationsritningar.

Har du frågor så tveka inte att kontakta oss.

Antingen per Telefon 0729025002 via Email till info@areaberakning.se  eller via detta  KONTAKTFORMULÄR.

"när uppgift om arean måste vara korrekt"

 

AREABERÄKNING / AREAMÄTNING AV BOSTÄDER, LOKALER, VILLOR  &  FASTIGHETER I SVERIGE ®
Arkitekt Mikael Hådell
Box 1359, 114 79 Stockholm

telefon nr 0729 02 50 02

www.areaberäkning.se        www.areamätning.se       www.relationsritning.se
 
Copyright  © 1994-2020  Alla rättigheter reserverade.  © Areaberäkning Areamätning  - Arkitekt Mikael Hådell 2020