VI HAR 26 ÅRS ERFARENHET AV ATT UTFÖRA  AREABERÄKNING - AREAMÄTNING.   VI ÄR SPECIALISTER INOM DETTA OMRÅDE.

VI HAR SOM REGEL INGA VÄNTETIDER.  SNABBT, KORREKT OCH MED FLEXIBEL  PERSONLIG  SERVICE.

"när uppgift om arean måste vara korrekt"

AREABERÄKNING AV BOSTADSRÄTTER
Vi kontrollmäter och redovisar lägenhetens Boarea (BOA) enligt Svensk Standard SS 21054:2020.
Vi kan som regel leverera mätresultatet - i form av ett mätbevis - inom 24 timmar från vårt tillträde till lägenheten.
Mätbeviset levereras dels som ett s.k. eMätbevis (pdf), vilket mailas till Er, dels som utskrivet original vilket postas till Er.

Det är viktigt att utföra en Areamätning för att; 

¤ Äldre mätningar ofta är felaktiga 
¤ En mätning kan göra skillnad på priset 
¤ Undgå att hamna i rättstvist
¤ Säljare har skyldighet att ange korrekt boarea (både hus och bostadsrätt)

 
Orsaker till att angivna areor så ofta skiljer sig gentemot mätresultatet efter en korrekt utförd areamätning kan t.ex vara;
¤ att fastigheten inte byggdes som den ursprungligen ritades
¤ att den är mätt efter gamla numer inaktuella mätregler  - Ny Mätregel SS 21054:2020 - Ersätter sedan slutet av mars 2020 Mätregeln SS 21054:2009
¤ att den är "felmätt"  rent måttmässigt
¤ att datorprogram / CAD inte använts vid beräkningen av arean
¤ att mätningen är gjord utifrån ritningar som inte stämmer med verkligheten - utan måttagning på plats
¤ att angivna areor mer ungefärligt uppskattades / beräknades vid en tidpunkt när uppgift om arean ej var lika viktig - Bruksvärdeshyra - där lägenhetens storlek bara är en av flera perimetrar vid hyressättning - och sålunda inte lika viktig som vid försäljning av  en bostadsrätt
¤ att ändringar sedan tidigare uppmätning har gjorts vad gäller lägenhetens omfattning - avgränsningar o.s.v.  Såsom stambyte med nya schaktdragningar, delade alternativt ihopslagna lägenheter, tillkomna vägghängda toaletter, Rivna - nytillkomna väggar i vindsvåningar, avjämnande omslutande konstruktion i gamla kök för köksmontering o.s.v.

Läs artikel i Aftonbladet publicerad 10 november 2012 om att mäta boarea (BOA) "Mät din boarea: Tjäna tusentals kronor"

För lägenheter i souterrainplan redovisas i förekommande fall både Boarea (BOA) och Biarea (BIA).

För vindsvåningar redovisas förutom Boarea (BOA) i förekommande fall även utrymme i lägenhet som faller utanför mätregelns avgränsningar vad gäller rumshöjd. Vi benämner dessa utrymmen som "Ej mätvärt utrymme" under snedtak - för låg rumshöjd. Det är ett utrymme som går att nyttja till viss del men som inte uppfyller mätregelns krav för mätvärdhet vad gäller just rumshöjd.  Värt att notera är att detta "ej mätvärt utrymme" - INTE är Biarea (BIA) -vilket är en mycket vanlig feltolkning. En Biarea (BIA) i en lägenhet i ett flerbostadshus utgörs i förekommande fall av något helt annat.

AREABERÄKNING AV BOSTADSRFÖRENINGAR BRF
Som regel vet man i en Bostadsrättsförening inte hur de uppgifter om lägenheters area man har i sin ekonomiska plan faktiskt har uppkommit.  Man vet ej vad de angivna areor man har till buds faktiskt representerar. Utan det är vanligen uppgifter man "ärvt" från tidigare fastighetsägare. Vi har sedan starten 1994 fått i uppdrag av hundratals Bostadsrättsföreningar BRF  att mäta upp samtliga lägenheter - och i förekommande fall även lokaler i deras BRF - så att en korrekt Ekonomisk plan kan upprättas. Detta inte bara på uppdrag av BRF i Stockholm utan även från Bostadsrättsföreningar belägna långt upp i Norrland till långt ner i Skåne.

Klicka här för att hämta prislista som pdf

Vi erbjuder även - antingen som en tilläggstjänst till areaberäkning eller som en separat tjänst - att upprätta skalriktiga  planritningar / Relationsritningar.

Har du frågor tveka inte att kontakta oss.

Antingen per Telefon 0729025002 via Email till info@areaberakning.se  eller via detta  KONTAKTFORMULÄR.


AREABERÄKNING / AREAMÄTNING AV BOSTÄDER, LOKALER, VILLOR  &  FASTIGHETER I SVERIGE ®
Arkitekt Mikael Hådell
Box 1359, 114 79 Stockholm

telefon nr 0729 02 50 02

info@areaberakning.se 

www.areaberäkning.se        www.areamätning.se       www.relationsritning.se
 
Copyright  © 1994-2020  Alla rättigheter reserverade.  © Areaberäkning Areamätning  - Arkitekt Mikael Hådell 2020